BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

Bilgisayar Mühendisliğine ilişkin çeşitli kesimlerden sorularla sıkça karşılaşmaktayız. Bunun

*Yeni ve yaygınlığı hızla artan bir teknolojiye ilişkin olması,
*bu teknolojiyi kullanmak ile üretmenin arasındaki çizginin keskin olmayışı,
*bu disiplinden eğitim almış kişilerin azlığı,
*çok revaçta olan bir meslek grubu olması

gibi çeşitli nedenleri bulunmakta. Sonuçta çeşitli sohbet ortamlarında havalarda uçuşan yanıtlar, yanıtlayanların profilinden ötürü, doğrulardan çok yanlışlar içermekte. Bu sayfanın amacı çeşitli soruları yerli yerine oturtarak yanıtlamak. Soruları iki gruba ayırdık. Bunlardan ilk grup, birbirleri ile çok ilintili oldukları ve esasda yanlış zeminlerde oluşturuldukları için bir yazı bütünü ile yanıtlanmaktadırlar. Diğer grupta ise tekil yanıtlanan sorular bulunmakta.
I. Grup:
* Bilgisayar Mühendisliği ile Bilgisayar Bilimi (Computer Science) aynı şeyler midir?
* Bilgisayar Mühendisliği Elektronik Mühendisliğinin bir alt kolu mudur?
* Bilgisayar Mühendisliğinin komşu bilim alanları ve mühendislikleri nelerdir?
* Bir Bilgisayar Mühendisi gününü bilgisayar karşısında mı geçirir?
* Bilgisayar Mühendisliğinde nasıl bilgisayar imal edileceği öğretiliyor mu?
* Bilgisayar donanımı Elektronik Mühendisliğinin konusu olduğuna göre bu donanımın programlanması da bu dalın ilgi alanında olmalı.
* Bilgisayar Mühendisliği-Yazılım Mühendisliği; ikisi aynı şey mi?
II. Grup:
* Bilgisayar Mühendisi için iş imkanları nedir, kaç para kazanır?
* Türk bilgisayar mühendisleri ne zaman yerli bilgisayar yapacak?
* Bilgisayarlar birgün insanların yerini alacak mı?
* Bilgisayarlara ilgim yok ama ÖSYM puanım çok yüksek, çevrem Bilgisayar Mühendisi olmam için baskı yapıyor, nasıl karar vermem gerektiğini bilmiyorum.
* Oyun programlarına hayranım, ben de öyle programlar yazmak istiyorum, Bilgisayar Mühendisligi okusam bu programların nasıl yazılacagını öğrenir miyim?
* Bilgisayar Mühendisinin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Hayatta edinmek istediğim yegane meslek. Ancak ÖSYM başarım düşük, ne yapmalıyım?
* Program nedir? / Ben de program yazabilir miyim? / Bilgisayar Mühendisliğinde program yazılması mı öğretiliyor?
* Bilgisayar Mühendiliğinde bilgisayar donanımı öğretilmiyor mu?
Bilgisayarımda XXX çalışmıyordu, tanışım bir bilgisayar mühendisinden yardım istedim, çalıştıramadı, başka birisi ise geldi, bişeyler yaptı, sorun çözüldü. Nasıl bilgisayar mühendisi bu?
* ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Bilgisayar branşı var. Oraya gidersem hem Elektronik Mühendisi hem Bilgisayar Mühendisi olmuş olacağımı söylüyorlar, doğru mu?

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği başlığı altında toplanmış etkinliğin ve bunun eğitiminin iki boyutu var.

*Bilgisayar Bilimi,
*Bu bilimin alt alanlarının herbirisinin mühendislikleri ve bu bilimin teknolojik ürününü geliştirme süreci ile ilgilenen Yazılım Mühendisliği.

Her nekadar yurtdışında bu ayırımın gözetildiği lisans eğitimleri söz konusu ise de, bu, ülkemizde böyle değildir. Her iki boyut ağırlıklı olarak aynı eğitim programına katkı vermektedir. Ancak, bu birlikteliğin varlığı anılan iki boyutun varlığını ortadan kaldırmaz. Aşağıda bu iki boyutu ayrı ayrı irdeleyeceğiz:

Bilgisayar Bilimi

İngilizcesi 'Computer Science' olan bu bilim dalı, veri barındırıp bunun üzerinde işlem yapmayı sağlayacak yapılarda, belirli amaçlara ulaşmak için verilerin nasıl işlemleneceği ile ilgilenir. Genel kanının aksine:

Bilgisayar Biliminin ilgi alanına girebilmesi için, işlem yapacak yapının fiziksel gerçekliğinin olması gerekmez.

Bu gerçekten ötürü, disiplinin adında yer alan 'Bilgisayar' sözcüğünü dar anlamı ile algılamak yanlıştır. Her ne kadar bu isim gündelik kullanım bakımından eskiden odalar büyüklüğünde, şimdilerde ise masalarımızın üzerinde yer alan, elektrikle çalışır, bir ekran, bir klavye ve bir işlem ünitesini barındıran cihazın adı ise de, bilim dalı olarak algılandığında 'Bilgisayar' sözcüğü fiziksel bir yapıdan çok 'veri işleme yeteneği olan herhangi bir yapı' anlamındadır. Bu yapı, elektrikle çalışmak zorunda da değildir. Örneğin, Dünyamız canlılığındaki veri işlemleme organının temel ögesi olan 'nöron hücresi' ve bundan oluşan canlı beyni elektrik akımı ile çalışmamaktadır, ancak bu tür veri işlemleme Bilgisayar Biliminin ilgi alanına fazlasıyle girmektedir. Veri işleyen yapının işlemleme kurallarının sağlıklı tanımlanmış olması koşulu ile, bu yapının varlığı yalnızca kağıt üzerinde bile olabilir.

Bilgisayar Biliminin, belirli amaçlara ulaşmak amacıyle verinin nasıl bir yordamla işlenmesi gerektiği ile ilgileniyor olması, bu kavramların sağlıklı betimlenmesine bir gereksinim doğurmaktadır. Tanımlarda yer alan:

*Veri,
*Belirli amaç,
*İşlemleme kuralları,
*İşlemleme yordamı

kavramları tanımlanmak durumundadır. Bu bakımdan tek sağlıklı tanım ortamı Mantık ve Matematiktir. Bu iki disiplin engin ve köklü yapıları ile Bilgisayar Biliminin tanım ortamını oluşturular.

Mantık ve Matematik, Bilgisayar Biliminin üzerine kurulduğu temel bilimlerdir.

Size Bilgisayar Biliminin ilgi alanına girecek, kolay anlayabileceğiniz, BMB birinci sınıf öğrencilerinin öğretinin ABC'si olarak öğrendikleri bir problemi örnek olarak vermek isteriz: